<<<

Påven är en kyckling!
2006-03-12


Påven kommenterar kyrkraset i Uganda: Haha! Gud hatar protestanter!

Copyright © Björn Andersson 2006