<<<

Påven är en kyckling!
Kritik


Efter att den funnits i nästan två år mottog vi den första riktigt negativa reaktionen på vår hemsida. Det är inte utan att man är lite stolt.
>X-Originating-IP: [194.236.215.211]
>From: "Edward Blom" <l_edward_blom@hotmail.com>
>To: webmaster@chalmers.se
>Subject: St^Ötande hemsida
>Date: Fri, 24 Jul 1998 03:56:28 PDT
>Status: RO
>
>B^Ôste ansvarig!
>
>I Chalmers egen WWW-policy s^Ôger Ni att Ni ansluter Er till g^Ôllande
>lagar och f^Örordningar vad det g^Ôller innehÂllet i Era websidor.  Jag
>fick av en tillf^Ôllighet in sidan
>http://www.dtek.chalmers.se/~d3bjorn/new/pope/text-index.html.
>
>Sidan gÂr ut p att i dÂliga sk^Ômtteckningar hÂna pÂven och
>katolicismen. Jag upplevde den sÂv^Ôl st^Ötande som gr^Ônsande till hets
>mot folkgrupp. Jag ^Ôr medveten om att den ^Ôr en petitess j^Ômf^Ört med
>mycket annat som ligger ute p n^Ôtet och lÂg den under nÂgon skr^Ôpserver
>skulle jag inte eller ha anstr^Ôngt mig att g^Öra nÂgot Ât det hela.
>
>Det som uppr^Ör mig ^Ôr dock att en aktad l^Ôroanstalt som ^Ôr en del av den
>svenska universitetsv^Ôrlden skall underst^Ödja spridandet av antikatolska
>teckningar.
>
>Med hopp om att sidan genast borttages!
>
>Edward Blom
>
>
>
>______________________________________________________
>Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
>

(Brevet återges som det såg ut när jag fick det - hoppas att det går att tyda.)

Som sagts i FAQ:n är det uppenbart att det vi gör inte kan tolkas som hets mot folkgrupp. Vi följer lagen och därtill följer vi reglerna i Chalmers policy för spridning av information via Internet. Dessutom är det väl lite krystat att påstå att Chalmers "understödjer spridandet av antikatolska teckningar"? Det enda Chalmers gör är att låta sina studenter lägga upp web-sidor så länge de rättar sig efter lagen och innehåller en länk till en standard-disclaimer. Detsamma gör mig veterligen alla svenska högskolor. En skola som inte erbjöd denna frihet skulle nog få ganska få sökande - i alla fall till de datatekniska utbildningarna - för så ont är det inte om bra alternativ.

Observera att vi absolut inte vill kränka "Edward Blom":s rätt att ha och uttrycka sin åsikt och vi planerar inga som helst hämndaktioner mot honom (och dessutom är han ju tämligen anonym). Vi hoppas också verkligen att våra supportrar delar denna inställning. Det vi kräver är dock att "Edward Blom" på samma sätt respekterar vår rätt.


Copyright © Björn Andersson 1996-2006