2005-12-26

2005-12-26: Java Exceptions

För alla Java-programmerare (eller i alla fall för nybörjarna) har jag gjort en sammanställning över olika Exceptions. Jag hoppas att den ska vara till nytta och/eller nöje:
     Explanations of common Java exceptions

Nyckelord: 2005-12-26

2005-12-26: K framför mjuk vokal

Som komplettering till mitt tidigare studium av hur K ska uttalas före E följer här en undersökning av hur K uttalas när det står före några andra vokaler. Dessa vokaler, I, Y, Ä och Ö, har det gemensamt med E att de betraktas som "mjuka".
     Slutsatsen är att K i dessa fall oftast uttalas som TJ. Om man tror att uttalet hänger ihop med vokalers "mjukhet" kan man konstatera att Ä är den mjukaste vokalen, följd av Ö, Y och I. Av alla ord som börjar på KÄ är det faktiskt bara "käppi" som uttalas med K-ljud. Det ordet hänger ju tätt ihop med "cape" och "kappa", vilket kanske kan förklara det avvikande uttalet.
     Om jag ska dra någon slutsats som i alla fall potentiellt sett skulle kunna reta upp någon, så får det bli att ordet "kiosk" bör uttalas med TJ-ljud, trots att SAOL ger instruktionen "kiåsk' el. tjåsk'". På detta kan man vara nästan, men inte riktigt, lika säker som på att det heter "kex" och inte "tjex". Dessutom borde den nya storfilmen heta, om inte "Tjing Tjong", så i alla fall "Tjing Kong".

OrdKTJ
kiasm
kibbutz 
kick 
kid 
kidnappa 
kika 
kil 
kiliasm
killa 
kille 
killing 
kilo 
kilt 
kim 
kimbrer 
kimma 
kimono 
kimrök 
kina 
kind 
kinematograf 
kines 
kinetik 
kinin 
kinka 
kinuski 
kiosk
kip 
kippa
kirgis 
kiribatier 
kiromanti 
kirra 
kirskål 
kirurg 
kis
kisa 
kisel 
kiss 
kisse 
kista 
kitin 
kitsch 
kitslig 
kitt 
kittel 
kittla 
kiva 
kiwi 
kix 
Summa:2134
38.2%61.8%
OrdKTJ
kyckling 
kyffe 
kyl 
kyller 
kyls 
kymig 
kymrer 
kyndelsmässa 
kyniker 
kynne 
kynolog 
kyp 
kypare 
kypert 
kyrass 
kyrka 
kysk 
kyss 
kytt 
Summa:514
26.3%73.7%
OrdKTJ
käbbel 
käck 
käft 
kägel 
käk 
käl 
kälke 
källa 
källare 
källing 
kält 
kältring 
kämnärsrätt 
kämpa 
känd 
känga 
känguru 
känna 
känsla 
käpp 
käppi 
kär 
kära 
käring 
kärl 
kärlek 
kärna 
kärnig 
kärr 
kärra 
kärv 
kärve 
kättare 
kätte 
kätting 
kättja 
käx 
käxa 
Summa:137
2.6%97.4%
OrdKTJ
 
kök 
kökkenmödding 
köl 
köld 
kölna 
kön 
köpa 
köpenhamnare 
köpenickiad 
köpenskap 
köping 
köpingsbo 
kör
körna 
körsbär 
körsnär 
körtel 
körvel 
kött 
Summa:417
19.0%81.0%

Nyckelord:

Copyright © 2005-2008 Björn Andersson,