?

Lindeman

- En något större lista över kända Lindemän -

×

Det är en lista över Lindemän. Den är något större än den gamla listan. Den innehåller saker som den gamla listan bara kunde drömma om.

Man kan sortera genom att klicka på rubrikerna. Man kan klicka på länkarna för att lyssna eller läsa på och om gubbarna. Man kan klicka på vissa av skivorna för att lyssna på dem. Man kan till och med klicka på vissa av datumen för att öppna en kalender över just den revyn. Eller så kan man klicka här för att gå direkt till årssammanställningen!

Det korta svaret är: Tveksamt.

Det långa svaret följer:

I vissa fall är det känt när en viss gubbe framfördes eftersom det finns dokumenterat på olika sätt. Det gäller exempelvis premiärer, avslutningar och andra specialföreställningar.

I många fall kan gubbarna dateras genom att hitta den tidning som utgjorde utgångspunkt. Det var ju en poäng att det var just dagens tidning som bestämde ämnet. Sådana datum är också angivna som säkra i listan.

I en del fall går det att identifiera ett datumintervall då gubben bör ha framförts, antingen genom att ämnet var aktuellt under en viss tidsperiod eller att valet av tidning tyder på att gubben framfördes i en viss stad. Till exempel utgår klassikern Brandförman Celadon Lindeman ifrån Jönköpingsposten, vilket tyder på att den framfördes i Jönköping, som fick besök av Lådan 22 och 23 november 1966.

I några fall går det inte att identifiera exakt vilken tidning som har använts, men det finns ändå möjlighet att göra en kvalificerad gissning. I dessa fall är osäkerheten markerad av ett frågetecken after datumet.

Ett antal gubbar har bara årtalet angivet då det inte har gått att få fram mer information om dem än vilken revy de framfördes i.

Många av de gubbar som inte har lyssningslänkar är nog inte möjliga att få tag på. Deras förekomst på listan är ofta baserad på omnämnanden i recensioner och andra tidningsartiklar. Det finns några få som är utgivna, men som ändå inte finns på nätet. I de fallen får man lita till auktionssajter och antikvariat eller vänner och bekanta. Sedan finns det några stycken, som vandrar mellan de allra mest hängivna samlarna likt hemliga budkavlar om uppror mot kungamakten, och som bara är kända för oss vanliga dödliga fans som viskningar från en historia som har blivit legend och sedan myt.

Det mesta funkar väl? Anpassningen till mobiler och andra små skärmar är inte perfekt, men det bör funka hyfsat i alla fall. Testa att vrida mobilen så att vyn blir så bred som möjligt.

SVT Play, Öppet arkiv och tidningar.kb.se kan vara geoblockade så att man måste vara i Sverige för att få titta.

2020-05-06: Gymnasist Valfrid Lindeman tillagd.
2020-05-20: Säpo-agenten tillagd.
2020-05-27: Rättelser i Gröna Hunds spelschema.

P Yrke Namn Tillfälle Längd Utgivningar Länkar
P Yrke Namn Tillfälle Längd Utgivningar Länkar
×