?

Lindeman

- En något större lista över kända Lindemän -

×

Det är en lista över Lindemän. Den är något större än den gamla listan. Den innehåller saker som den gamla listan bara kunde drömma om.

Man kan sortera genom att klicka på rubrikerna. Man kan klicka på länkarna för att lyssna eller läsa på och om gubbarna. Man kan klicka på vissa av skivorna för att lyssna på dem. Man kan till och med klicka på vissa av datumen för att öppna en kalender över just den revyn. Eller så kan man klicka här för att gå direkt till årssammanställningen!

Det korta svaret är: Tveksamt.

Det långa svaret följer:

I vissa fall är det känt när en viss gubbe framfördes eftersom det finns dokumenterat på olika sätt. Det gäller exempelvis premiärer, avslutningar och andra specialföreställningar.

I många fall kan gubbarna dateras genom att hitta den tidning som utgjorde utgångspunkt. Det var ju en poäng att det var just dagens tidning som bestämde ämnet. Sådana datum är också angivna som säkra i listan.

I en del fall går det att identifiera ett datumintervall då gubben bör ha framförts, antingen genom att ämnet var aktuellt under en viss tidsperiod eller att valet av tidning tyder på att gubben framfördes i en viss stad. Till exempel utgår klassikern Brandförman Celadon Lindeman ifrån Jönköpingsposten, vilket tyder på att den framfördes i Jönköping, som fick besök av Lådan 22 och 23 november 1966.

I några fall går det inte att identifiera exakt vilken tidning som har använts, men det finns ändå möjlighet att göra en kvalificerad gissning. I dessa fall är osäkerheten markerad av ett frågetecken after datumet.

Ett antal gubbar har bara årtalet angivet då det inte har gått att få fram mer information om dem än vilken revy de framfördes i.

Många av de gubbar som inte har lyssningslänkar är nog inte möjliga att få tag på. Deras förekomst på listan är ofta baserad på omnämnanden i recensioner och andra tidningsartiklar. Det finns några få som är utgivna, men som ändå inte finns på nätet. I de fallen får man lita till auktionssajter och antikvariat eller vänner och bekanta. Sedan finns det några stycken, som vandrar mellan de allra mest hängivna samlarna likt hemliga budkavlar om uppror mot kungamakten, och som bara är kända för oss vanliga dödliga fans som viskningar från en historia som har blivit legend och sedan myt.

Det mesta funkar väl? Anpassningen till mobiler och andra små skärmar är inte perfekt, men det bör funka hyfsat i alla fall. Testa att vrida mobilen så att vyn blir så bred som möjligt.

SVT Play, Öppet arkiv och tidningar.kb.se kan vara geoblockade så att man måste vara i Sverige för att få titta.

Kort svar: Det är omöjligt att veta.

Långt svar: Det går att göra uppskattningar och alla Lindeman-fans med självaktning har gjort det. Givetvis med större eller mindre framgång och noggrannhet. Det finns uppskattningar på allt från 550 till 1300.

Eftersom jag har i alla fall ett uns av självaktning har jag gjort en egen uppskattning. Observera att detta bara är en uppskattning.

Gröna hund körde två föreställningar på vardagar (utom måndagar) och tre på helgerna i över fyra månader på Gröna Lund. Då och då är det avvikelser uppåt och nedåt på grund av radio- och TV-sändningar, storhelger och liknande. Jag tror mig dock veta ganska säkert att det gjordes 260 föreställningar där. Av dessa saknar minst 21 st Lindeman eftersom han började ta form först 1962-05-06. Därefter spelade man tio dagar på Lorensbergs Cirkus och tio dagar på Södran. Där har jag inte koll på spelschemat, men gissningsvis gjordes 15 föreställningar på varje ort. Totalt ungefär 290 föreställningar och potentiellt ungefär 270 Lindemän. Vissa tycker att det är osäkert om det verkligen framfördes fjorton Lindemän i veckan ända från början av maj. Jag tror dock att det hände att tre helt nya Lindemän såg dagens ljus på samma dag (baserat på att det verkar ha hänt 1962-08-04). Mot slutet av speltiden blev Lindeman också allt mer känd och publiken förväntade sig nog att få se en gubbe. 270 är dock en övre gräns för hur många Valfrid Lindeman det finns.

Gula hund hade ett mer regelbundet spelschema. Från början gjordes åtta föreställningar i veckan, men redan efter ett par veckor lades en tredje matinéföreställning till och man kom upp i nio föreställningar. Totalt gjordes 120 föreställningar på China. Sedan körde de revyn på Lorensbergs Cirkus i en månad utan vilodagar. Jag får det hela till 164 föreställningar.

Sedan har vi Lådan. Jag har inte kunnat få fram exakt hur många föreställningar de gjorde på alla orter (och om man studerar annonserna i Stockholmstidningarna påstås det i flera dagar att kvällens föreställning är den hundrade för att sedan avslöjas att det bara var på skoj och att på tisdag (28/2) är det nummer 91), men totalt var det minst 125, skulle jag hävda.

Under dubbelgöken är enklare. En föreställning om dagen, utom söndagar, totalt 57 stycken.

Nå i alla fall. Var var det vi var? Jo, antal Lindemän. Maximalt 270 + 164 + 125 + 57 = 616.

Och så tillkommer fyra-fem stycken som framfördes i andra sammanhang än på revyscenen. Så totalt får vi en övre gräns på runt 620 stycken. Hur många som verkligen gjordes och hur många av dessa som finns bevarade står skrivet i stjärnorna.

2020-05-06: Gymnasist Valfrid Lindeman tillagd.
2020-05-20: Säpo-agenten tillagd.
2020-05-27: Rättelser i Gröna Hunds spelschema.
2020-07-02: Uppskattning av antalet Lindemän.
2020-09-20: Uppfinnare Macke tillagd. Datumkalender.
2020-12-06: Diverse optimeringar och gränssnittsförbättringar.
2020-12-15: Lite nya länkar. Rensat döda länkar.

×

Loading...

P Yrke Namn Tillfälle Längd Utgivningar Länkar
P Yrke Namn Tillfälle Längd Utgivningar Länkar
×